La pròrroga del contracte es fa efectiva fins al 31 d’agost de 2020.

L’Ajuntament de Masquefa ha fet efectiva la pròrroga del contracte de treball del senyor Amador Troya Parra com a operari Grup AP, nivell 10, de la Brigada d’Obres i Serveis del consistori.

La pròrroga s’ha fet efectiva pel període comprès entre el 29 de març i el 31 d’agost de l’any 2020.