L’Ajuntament de Masquefa s’ha adherit al Pla Comarcal_d’Igualtat de l’Anoia.

Es tracta d’un document elaborat pel Consell Comarcal que recull diverses polítiques per avançar cap a una societat més justa i equilibrada i que preveu diverses accions que contribueixin als canvis necessàries perquè la relació entre dones i homes sigui realment igualitària en tots els àmbits.

Les polítiques i accions previstes en el Pla d’Igualtat tenen com a objectiu promoure la igualtat de gènere i contribuir a la conciliació de la vida personal i familiar amb la vida laboral, a més de fomentar la coresponsabilitat. Altres objectius del Pla són potenciar la participació i la visibilitat de les dones i lluitar contra la violència envers les dones.

Amb l’adhesió a aquest document, l’Ajuntament de Masquefa es compromet a impulsar programes i accions per aconseguir aquests objectius. Els municipis que, com Masquefa, s’adhereixen al Pla d’Igualtat de l’Anoia poden ajustar les directrius del document a la realitat local concreta, a la vegada que gaudeixen del suport del Consell Comarcal per a implantar les polítiques municipals que contribueixin a aquesta igualtat real entre els homes i les dones. També poden demanar subvencions a l’Institut Català de les Dones per dur a terme aquests programes igualitaris.