Aquest juny i juliol els masquefins podran fer, al Centre Tecnològic Comunitari, un àmplia oferta formativa en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CTC). L’Ajuntament ha organitzat per a aquests dos mesos els següents tallers i cursos:

● TIC aplicades a la recerca de feina

● Word avançat

● Crear una base de dades

● Vull crear un blog!

● FacturaPlus (certificació oficial)

● Gimp (programa de tractament de fotografies)

● Prezi (taller de presentacions d’impacte)

● Introducció a la realitat augmentada (taller sobre els usos de la realitat 3D)

● Xarxes socials: Twitter

● Xarxes socials: Facebook

● Xarxes socials: Instagram

● Recorda l’estiu! (taller d’edició d’àlbums de fotos)

(Descarregueu-vos el díptic amb els cursos, les dates i els preus)