Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient (que es commemora el 5 de juny) i amb motiu també de l’Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua (aquest 2013) l’Ajuntament obsequiarà els vilatans que ho desitgin amb filtres universals d’oli domèstic i cubells per a la recollida de la fracció orgànica.

Durant les dues primeres setmanes de juny totes les persones interessades poden passar a recollir-los a les dependències dels Serveis Territorials (C/ Doctor Jover, 4).

Sensibilització
Amb aquesta acció l’Ajuntament vol sensibilitzar els vilatans de la necessitat que no es llenci l’oli amb què cuinem per l’aigüera, així com també de separar la fracció orgànica de la resta de residus.

El filtre universal que regala l’Ajuntament permet separar l’oli de les restes del menjar, i s’adapta perfectament a tot tipus d’ampolles per evitar que en vessi cap gota. Una vegada tenim l’oli dins l’ampolla cal portar-lo a la deixalleria municipal. L’oli amb què cuinem es pot reciclar per obtenir biodièsel, productes cosmètics i sabons. Per contra, si s’aboca a l’aigüera, l’oli contamina l’aigua i dificulta i encareix la seva depuració abans d’anar a parar al riu. També pot malmetre les canonades i la xarxa pública de clavegueram. Es calcula que un litre d’oli pot contaminar 10.000 litres d’aigua.

D’altra banda, la recollida selectiva de la fracció orgànica comporta també importants beneficis per al medi ambient. La fracció orgànica –bàsicament restes de menjar i restes vegetals- es porta a plantes de compostatge on, mitjançant processos biològics, es transformada en compost, un adob orgànic que s’utilitza per a l’agricultura i la jardineria.