L’Ajuntament de Masquefa va reduir l’any passat el deute municipal en fins a 820.000 euros respecte al 2012, segons les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda. Aquestes dades recullen l’evolució del deute viu dels Ajuntaments –és a dir, el que deuen a les entitats financeres en concepte de préstecs utilitzats per a finançar inversions- en el període comprès entre el 2008 i el 2013.

La de Masquefa és la tercera reducció més gran del deute municipal a l’Anoia –superada només per Igualada i Piera-, tot i que es tracta de la cinquena població en habitants. Amb aquesta reducció de 820.000 euros, el deute viu municipal es va situar l’any 2013 en 5.121.000 euros. Això es tradueix en una ràtio per habitant de 616,25 euros, una xifra sensiblement inferior a la mitjana de la comarca (683,89 euros).

Aquesta retallada ha estat possible gràcies al doble exercici que ha aplicat l’equip de govern. D’una banda, no ha sol·licitat nous préstecs i ha buscat altres recursos per a escometre les inversions. I, d’altra banda, ha fet amortitzacions anticipades dels préstecs, més enllà de pagar la quota establerta, fins a portar les arques municipals a una situació de sostenibilitat financera.

En el global d’aquests sis anys –del 2008 al 2013- l’Ajuntament ha aconseguit retallar el deute en 910.000 euros. L’equip de govern continuarà en aquesta mateixa línia. De seguir el mateix ritme de reducció del deute que l’any 2013, en poc més de sis anys es liquidarien els 5.121.000 que es deuen als bancs.

L’Ajuntament ha aconseguit reduir el deute tot i que ha estat un període especialment actiu en inversions, ja que els darrers anys s’han hagut de fer equipaments que estaven pendents des de feia molts anys i que s’han traduït en nous serveis a les persones, com ara la nova Biblioteca i la plaça, el Centre Tecnològic Comunitari i els jardins, el Casal de Joves, la llar d’infants de La Beguda, el camp de futbol, el Centre de Dia, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç o el nou Centre d’Atenció Primària, entre altres.

La gestió econòmica també ha permès passar d’un romanent de tresoreria negatiu (-1.327.488,10 euros) el 2008, a un de positiu de fins a 2.244.258,94 l’any 2013.