L’Ajuntament de Masquefa i la Fundació Pinnae han signat un conveni de col·laboració per potenciar l’emprenedoria, facilitar la inclusió laboral i social i promoure l’autoocupació juvenil. Mitjançant el programa Genera, la Fundació Pinnae oferirà suport i recursos a totes les persones que tinguin una idea de negoci i la vulguin posar en marxa, especialment a persones en risc d’exclusió laboral i social i a joves, però també a altres emprenedors.

Aquest suport es concreta principalment en dues accions. D’una banda, les persones que s’acullin al programa tindran l’acompanyament personalitzat i tècnic de professionals amb experiència que els oferiran voluntàriament assessorament per la posada en marxa i la consolidació del negoci. D’altra banda, el programa Genera també preveu la concessió de microcrèdits a persones o projectes amb dificultats per accedir a finançament i que no han pogut rebre préstecs d’entitats financeres per manca d’avals.

La tècnica d’Empresa del Servei d’assessorament a empreses i emprenedors del CTC, Sílvia Mas, s’encarregarà d’analitzar la viabilitat dels projectes per accedir a les condicions de finançament. Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i el corresponent informe favorable de viabilitat elaborat pel Departament de Promoció Econòmica.

L’estratègia del programa Pinnae es basa en crear una xarxa de complicitats formada, en primer lloc, per entitats vinculades a la promoció de l’autoocupació, com és el cas del Servei d’assessorament a empreses i emprenedors de l’Ajuntament. En segon lloc, amb la participació d’empreses privades acollint-se a la seva responsabilitat social corporativa. I en tercer lloc amb l’acompanyament personal dels usuaris mitjançant un programa de voluntariat.

Amb la formalització d’aquest acord, l’Ajuntament vol potenciar el suport que ja ofereix a les persones que tenen una idea de negoci i volen crear la seva pròpia empresa. Totes elles tenen a la seva disposició el Servei d’assessorament a empreses i emprenedors -amb seu al CTC-, que ofereix informació i assessorament per a la creació de nous negocis (tràmits per a la capitalització de l’atur, tràmits de constitució de l’empresa, formes jurídiques, fonts i línies de finançament …). També dóna suport en la creació del pla d’empresa i elabora el certificat de viabilitat que permet sol·licitar préstecs bancaris.

Pinnae va néixer el 2013 com a hereva de l’antiga Obra Social de Caixa Penedès, a conseqüència dels canvis legislatius a Catalunya que afecten a les Obres Social de les Caixes d‘Estalvi, i es constituir en una nova fundació per atendre les necessitats de la societat actual, contribuint al seu progrés, promovent l’emprenedoria, la dinamització econòmica i la cultura del seu territori.

Per a més informació sobre el programa Genera podeu adreçar-vos al Departament de Promoció Econòmica, al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60) o trucar al 93 772 78 28.