L’Ajuntament de Masquefa ha signat un crèdit per valor de 390.000 euros amb la Diputació de Barcelona per a destinar-lo a diverses inversions en el municipi, en el marc del Programa de Crèdit Local 2013-2014. Gràcies al conveni subscrit entre la Diputació i el Banc de Sabadell, els ajuntaments poden obtenir aquest finançament –fins a un màxim de 100 milions d’euros- amb un interès de l’euríbor a tres mesos, més el 3,75%, del qual la Diputació subvenciona el 2,5%. En el cas d’aquest préstec, la subvenció de la corporació serà de 53.143,74 euros.

D’aquesta manera, l’Ajuntament aconsegueix finançament amb condicions avantatjoses per fer front a diferents inversions. El crèdit el van signar dilluns el president de la corporació provincial, Salvador Esteve, i l’alcalde, Xavier Boquete.