‘EURONET 50/50’ és un projecte europeu per fomentar l’estalvi energètic als centres educatius, a partir del canvi d’hàbits dels usuaris. Les escoles estan desenvolupant aquest projecte amb el suport de l’Ajuntament de Masquefa i la Diputació de Barcelona.

L’escola Font del Roure ha participat durant els tres últims anys. Va començar l’octubre de 2013 i acabarà al juny d’aquest any. El balanç final del projecte s’ha traduït en un estalvi energètic d’un 6.84% i un 13.69% en estalvi de gas natural. L’escola El Turó ha participat durant el 2015. En aquest primer any de projecte, s’ha aconseguit un estalvi energètic d’ un 2.68% i un 4.20% en estalvi de gas natural.

A més, la repercussió en emissions de CO2 ha disminuït, ha baixat la despesa econòmica i s’ha fet un treball de sensibilització i de consciència ambiental amb els alumnes, mestres i membres de la comunitat educativa del centre.

Els objectius que s’han proposat des de la implementació del projecte han estat encaminats a l’estalvi d’electricitat i gas, a partir d’una metodologia provada en 500 centres educatius, a favor de l’estalvi energètic i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest estalvi s’ha revertit econòmicament als centres.

Festa Final

L’equip energètic de l’escola Font del Roure va participar, dijous 7 d’abril, a la Jornada de Final de Projecte ‘Euronet 50/50’. Prop de 200 alumnes i professors de 17 centres de primària i un institut de secundària de la demarcació de Barcelona, van participar a la festa final del projecte que va tenir lloc a la Sala Ovidi Montllor de l’Institut del Teatre de Barcelona. La festa va incloure una conferència a càrrec del científic divulgador Marc Boada, sota el títol ‘Maleït CO2’, i un espectacle amb bombolles a càrrec de Pep Bou.
El projecte ‘Euronet 50/50 max’ s’ha implantat en més de 100 centres educatius així com en 10 edificis públics de la demarcació de Barcelona, i ha permès un estalvi, durant el primer any, d’uns 3.000 € per escola gràcies a la reducció del consum d’electricitat, amb una reducció del 12%, i de calefacció, amb una disminució del 8%. En el conjunt de centres on s’ha realitzat el programa s’han estalviat 1.150.000 kWh i s’han deixat d’emetre 242 tones de CO2, amb el conseqüent afavoriment de la prevenció del canvi climàtic.

‘Euronet 50/50 max’ incentiva l’estalvi energètic en escoles i edificis públics mitjançant l’aplicació del concepte 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic. Així, l’ajuntament de cada municipi, que és qui paga les factures d’electricitat i calefacció, i l’escola o equipament, signen un compromís per aplicar un conjunt de bones pràctiques i millora de la gestió energètica de l’edifici. A canvi, l’ajuntament es compromet retornar al centre el 50% dels estalvis econòmics aconseguits.
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Medi Ambient, ha liderat des de l’any 2013 aquest programa en què hi participen 16 socis de 13 països europeus i en el qual s’hi han implicat més de 500 centres educatius i en 48 edificis públics.