Les famílies nombroses i les que tinguin ascendents o descendents amb discapacitat al seu càrrec ja poden sol·licitar a l’Agència Tributària el pagament anticipat de les noves deduccions a l’IRPF que incorpora la reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener. Les sol·licituds es poden presentar ja per internet o telèfon i presencialment a partir del 3 de febrer.

L’Agència Tributària ja ha informat mitjançant cartes als beneficiaris potencials informant-los dels requisits i el procediment per cobrar mensualment aquests impostos negatius. És el cas de famílies nombroses i les que tinguin ascendents o descendents amb discapacitat al seu càrrec, per exemple.

La sol·licitud del pagament anticipat es pot fer de manera col·lectiva o individual. Cal presentar un nou model, el 143, per cada una de les deduccions a les quals els beneficiaris tinguin dret, que són acumulables entre si. En concret són 100 euros mensuals per família nombrosa i per cada descendent i ascendent amb discapacitat. Les famílies nombroses de categoria especial rebran 200 euros mensuals.

Les deduccions, que podran arribar als 1.200 euros anuals per cada descendent o ascendent amb discapacitat i per família nombrosa, i els 2.400 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial, es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits.

Les deduccions s’inclouran en la declaració de l’IRPF del 2015, la que s’ha de presentar l’any que ve. En aquesta es regularitzaran les quantitats que s’haurien percebut com a pagament anticipat. Es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits.

Els requisits són realitzar una activitat per la qual es cotitzi a la Seguretat Social o mutualitat alternativa i tenir dret a l’aplicació del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat, o ser ascendent o germà orfe de pare i mare i formar part d’una família nombrosa.

(Més informació)