Habitatge tensionat

L’aprovació permet limitar el preu del lloguer. La inclusió de Masquefa com a zona tensionada recull les al·legacions fetes per l’Ajuntament de Masquefa a la declaració dels primers 140 municipis.

El Departament de Territori ha iniciat la tramitació per declarar 131 nous municipis de Catalunya com a zona de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de contenció de rendes.

L’ampliació afecta els municipis de més de 2.000 habitants, que no formen part dels 140 ja declarats, i que compleixen algun dels requisits que marca la Llei estatal pel dret a l’habitatge:

  1. Que les persones o famílies dediquin més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca, incloses les despeses i subministraments bàsics.
  2. Que el preu de lloguer o de compra dels habitatges hagi experimentat en els darrers cinc anys un increment acumulat d’almenys 3 punts per sobre de l’IPC.

Aquesta ampliació respon als canvis que s’han produït al mercat de l’habitatge aquests darrers mesos. L’increment generalitzat del cost de l’habitatge dels darrers anys a Catalunya, gairebé sempre molt per sobre dels ingressos de les llars, i la tendència alcista del preu del lloguer, malgrat la recent aplicació de la contenció de rendes, ha fet necessària la revisió dels criteris emprats en la identificació dels municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat.

A nivell general, la declaració definitiva suposarà que es podrà aplicar la contenció dels preus del lloguer en els següents supòsits:

  1. El lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell contracte.
  2. A més, quan es tracti d’un gran tenidor —la persona física i jurídica propietària de cinc o més immobles urbans ubicats a les zones de mercat residencial tensat—, el lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu del lloguer.

El regidor d’Habitatge, Daniel Gutiérrez remarca que: “Les polítiques d’habitatge són una prioritat pel govern de Masquefa. Amb la declaració de zona tensionada s’aconsegueix un objectiu important. Ara toca seguir treballant en la implementació del Pla Local d’Habitatge i aconseguir les fites proposades.”