L’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en el darrer ple, destinar el 0,7% dels ingressos propis municipals del pressupost del 2007 a diversos projectes solidaris. Amb aquest acord el Consistori reafirma la seva voluntat de continuar contribuint a l’ajuda al desenvolupament dels països més desafavorits mitjançant l’aportació de recursos econòmics.

Després d’estudiar projectes que desenvolupen diverses entitats i ONG’s que treballen en l’àmbit de la cooperació solidària, l’Ajuntament va acordar destinar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament la quantitat de 3.000 euros per al projecte de construcció d’un centre sanitari a Dingiri, a Gàmbia, així com també aportar 2.500 euros a la Fundació Intermón Oxfam per a un projecte d’abastament d’aigua.

A més, el Consistori destinarà 2.500 euros a la ONG Sant Sadurní Ajuda al Desenvolupament per a la construcció d’una escola taller a Hombori (Mali); 3.000 euros a la Fundación para la Cooperación Solidaria Familias Unidas per al programa de rehabilitació d’habitatges en barris marginals a Estela (Nicaragua), i 1.600 euros a l’associació Humana España per a l’apadrinament de professors. També destinarà 750 euros al pagament de la quota anyal al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.