El projecte “Marca Masquefa: identitat | reputació | atracció” arriba al final de la fase de disseny. El proper dilluns 27 de febrer, a les 18 h a la Sala d’Actes del CTC, es presenta el relat territorial de Masquefa i la marca que l’acompanya.

L’objectiu de la creació de la “Marca Masquefa” no es limita a projectar i a comunicar una determinada imatge i reputació a l’exterior, sinó que el seu tret diferencial és que concreta un treball específic amb el públic intern (veïnatge) en un intent d’enaltir l’orgull de residència i el sentiment de pertinença a un determinat espai.

Així, els objectius específics per la creació de la marca territorial de Masquefa són:

  • Posicionar-nos: a partir de la definició d’una identitat que esdevé l’element de singularitat per excel·lència d’un territori.
  • Generar un sentiment d’adscripció per part de les comunitats locals a la marca proposada.
  • Treballar les percepcions positives del territori objecte de representació.
  • Element de potenciació, facilitador i d’acompanyament dels processos de promoció econòmica i desenvolupament local del territori.

Els veïns han tingut un paper clau en la construcció de la “Marca Masquefa”

La participació de la població ha estat un factor fonamental en el desenvolupament de la “Marca Masquefa”. I és que el veïnat ha tingut molt a dir. Durant la fase de participació ciutadana 476 persones van participar en les següents accions:

  • 7 grups de treball amb 58 participants distribuïts per sector d’activitat (càrrecs polítics, tècnics, entitats socials i educatives, comerç i turisme, indústria, entitats esportives i culturals), a partir dels quals teixir i analitzar dinàmiques grupals i, d’aquesta manera, trenar un valor de marca, així com un ideari per a la definició d’un relat territorial.
  • 11 entrevistes en profunditat a diferents persones de Masquefa que per la seva experiència, trajectòria i coneixement poden aportar dades valuoses en la construcció de la narrativa territorial.
  • Enquesta pública per identificar opinions del conjunt de la població i que va ser resposta per 407 persones.

Una vegada presentada la nova marca territorial de Masquefa s’iniciarà la campanya de comunicació on, novament, veïns de Masquefa han participat i han prestat la seva imatge com a reflex del municipi i de la seva població. Us convidem a descobrir la nova “Marca Masquefa” el proper dilluns 27 de febrer, a les 18 h, a la Sala d’Actes del CTC.