Passaport Edunauta

Després de presentar la seva candidatura, la vila serà una de les vint participants en aquesta iniciativa de la Fundació Jaume Bofill, que ofereix activitats educatives de qualitat fora de l’horari escolar.

L’Ajuntament de Masquefa ha estat seleccionat per participar en el programa Passaport Edunauta, després de presentar la seva candidatura durant el mes d’octubre a través de la Regidoria d’Educació. Aquesta iniciativa, inclosa en el marc de l’Aliança Educació 360, posa el focus en la millora de les oportunitats educatives per a la infància del municipi.

El passaport és una eina que enforteix l’educació comunitària dels territoris en els quals s’implementa i que es focalitza en fer accessibles i en connectar, reconèixer i fer visibles els aprenentatges més enllà de l’escola dels infants de 3 a 12 anys. L’eina està dirigida a promoure l’accés de tots els nens i nenes del municipi a activitats educatives accessibles, variades i de qualitat, independentment del seu origen social i en condicions d’equitat. El programa entrega un “passaport” als infants participants; aquest document els permet explorar l’oferta d’activitats educatives i extraescolars del seu territori, decidir què volen fer i aprendre, i segellar la seva participació. D’aquesta manera cada infant acumula noves experiències que es veuen reflectides al seu passaport i que mostren tot el que hi ha après.

Qualsevol entitat o recurs del territori té potencial educatiu. Generalment, les activitats del Passaport Edunauta les ofereixen: biblioteques, centres cívics, teatres, casals, entitats o clubs esportius, entre altres espais. Els infants tenen la possibilitat de “viatjar” a aquestes destinacions on podran participar en activitats que suposaran una experiència d’aprenentatge nova i podran aconseguir segells per al seu Passaport Edunauta.

Està previst que la Regidoria d’Educació comenci a treballar en el desenvolupament de la iniciativa amb la Fundació Jaume Bofill en els pròxims dies.

Adhesió a l’Aliança 360

L’Ajuntament va aprovar el 21 de setembre l’adhesió a l’Aliança Educació 360, una xarxa d’institucions públiques i entitats que té com a objectius la millora de les oportunitats educatives de tota la població en tots els temps i espais de la seva vida; la connexió entre el temps lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits educatius; i l’accés a noves oportunitats educatives en condicions d’equitat i sense exclusions.

Lenny Abreu, regidora d’Educació, emmarca aquesta adhesió i la participació en el Passaport Edunauta en la voluntat del consistori “d’avançar en la implementació de projectes que millorin les oportunitats educatives de tots els nostres infants i joves, amb especial atenció als sectors més vulnerables”.