Masquefa va ser un dels 40 municipis de la província de Barcelona que dissabte va donar a conèixer la seva experiència de Pla Educatiu de Vila (PEV) en la segona Jornada del Compromís Cívic amb l’Educació, organitzada per la Diputació de Barcelona.

 La iniciativa, que va tenir lloc a l’Institut del Teatre de Barcelona, va permetre als representants de l’Ajuntament de Masquefa, les tècniques de l’Àrea de Serveis Personals Carme Alias i Aida García, intercanviar experiències amb d’altres viles i també ciutats que des de fa temps treballen en el seu Pla Educatiu de Vila (PEV) o Pla Educatiu de Ciutat( PEC).

Stand informatiu
L’Ajuntament de Masquefa va difondre la seva experiència en l’elaboració del PEV mitjançant la col•locació d’un estand en la mostra “L’aparador dels PEC”, on els visitants van poder consultar material informatiu divers relacionat amb el PEV masquefí, com ara fotografies de diverses accions que ja s’han dut a terme, articles publicats a la revista municipal “Masquefa Batega” o els Quaderns per al debat familiar.

També s’hi va poder consultar material informatiu d’altres actuacions de l’Ajuntament estretament vinculades al concepte de Masquefa com a vila educadora, com per exemple la Guia d’activitats per a infants de 3 a 12 anys o la Guia Transició Escola Treball (TET).

Audiovisual de la Fira de la Infància
També es va projectar un audiovisual sobre la Fira de la Infància i la Joventut de Masquefa, que és considerada una activitat tipus de Pla Educatiu de Vila.

A més de la fira i la projecció d’audiovisuals, la Jornada del Compromís Cívic amb l’Educació va incloure d’altres activitats simultànies. Així, es van organitzar taules de debat en què representants de diversos municipis van exposar la feina que estan fent amb el PEV o el PEC, es van preparar activitats lúdiques per a famílies i infants vinculades a projectes educatius de ciutat, vila o poble, i es van recollir les aportacions i conclusions dels municipis.

El PEV
Des de fa mesos l’Ajuntament de Masquefa, amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, treballa en el Pla Educatiu de Vila. Es tracta d’un projecte que aborda l’educació a Masquefa des de tots els àmbits: la família, l’escola, l’esport, la cultura, el lleure, les entitats, l’ Ajuntament… Es planteja com un projecte estratègic de futur basat en la participació activa de tothom per definir conjuntament uns objectius i unes línies de treball per fer de Masquefa una vila educadora.

El projecte ja ha superat la fase inicial: la recollida de dades, que conclourà amb la presentació de la diagnosi el 21 de novembre, en el I Fòrum d’Educació de la Vila de Masquefa.
La filosofia del PEV es fonamenta en la participació activa de tota la ciutadania al llarg de les seves diferents fases i moments. És per això que tots els vilatans i vilatanes estan convidats a participar-hi, ja que si entenem l’educació com un motor de transformació social és essencial comptar amb les aportacions de tothom.