Amb aquest document Masquefa avança en el compromís d’erradicar totes les formes de desigualtat, per aconseguir una societat igualitària en drets i oportunitats, inclusiva i respectuosa amb la diferència, i lliure de violències masclistes.

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 23 de març, va aprovar el Pla Local d’Igualtat de Masquefa 2022-2025, un document clau per promoure polítiques d’igualtat entre homes i dones, i persones LGTBIQ+ a la nostra vila.

El PLI ha estat elaborat al llarg del darrer any per l’Ajuntament de Masquefa -a través de la Regidoria d’Igualtat- amb l’acompanyament de la Diputació de Barcelona i l’entitat assessora Dones amb Empenta. El document es pot consultar de forma íntegra aquí.

Isis Abad, regidora d’Igualtat, destaca que “quan parlem d’igualtat de gènere, estem parlant de drets humans, que són universals, innegociables i inalienables. Tot i l’avançament en matèria d’igualtat, en els últims anys, encara queda camí per aconseguir una igualtat real i efectiva que permeti que les dones i les persones LGTBIQ+ accedeixin i participin en les mateixes condicions que els homes en la vida laboral, educativa, econòmica, cultural i política. Aquest Pla, per tant, simbolitza el compromís que l’Ajuntament adquireix per fer de Masquefa, una vila més justa i igualitària”.

El procés d’elaboració del Pla Local d’Igualtat s’ha realitzat des d’un abordatge transversal i interseccional, amb la participació de personal tècnic municipal, grups de discussió amb ciutadania, representants d’entitats i partits polítics, amb la voluntat que aquest sigui una eina útil i consensuada, que inclou objectius i actuacions concretes, basades en la diagnosi prèvia.

Aquest Pla planteja un seguit d’actuacions que s’estructuren en sis eixos per treballar de forma estratègica i integral en els diferents àmbits que afecten a la vida de les persones:

  • Compromís amb la igualtat de gènere.
  • Acció contra les violències masclistes.
  • Drets i qualitats de vida.
  • Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària.
  • Reformulació dels treballs i del temps.
  • Reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Des de l’Ajuntament s’encoratja a tots els veïns a fer seu aquest Pla i considerar-lo un document clau i estratègic eficaç per fer de Masquefa una vila on tothom pugui conviure lliure de discriminacions i violències masclistes, amb respecte a les diversitats i a la igualtat de gènere.