El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge permetrà obtenir una estratègia local que es focalitzarà en garantir l’accés a l’habitatge digne, optimitzar els recursos públics i privats i protegir els col·lectius més vulnerables.

Masquefa, amb una població de 9.900 habitants, presenta característiques d’un municipi rural situat  en una zona industrial. La proximitat al Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona comporta un creixement demogràfic continu que genera una forta pressió sobre el mercat immobiliari. Aquesta situació provoca que Masquefa tingui un dèficit d’habitatge que dificulta garantir el dret a l’habitatge a les famílies masquefines, els joves i els col·lectius amb vulnerabilitats.

Per tal de donar resposta a aquesta situació la Regidoria de Polítiques d’Habitatge de l’Ajuntament de Masquefa, amb el suport de Diputació de Barcelona, ha iniciat el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge; és a dir, la planificació estratègica local per garantir l’accés a l’habitatge als veïns i famílies de Masquefa, optimitzant al màxim els recursos habitacionals públics i privats existents o que puguin existir al territori.

Daniel Gutiérrez, regidor d’Habitatge remarca que “planificar és la primera passa per arribar a assolir els objectius. El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge és la resposta del govern a la situació actual i ha d’abordar els reptes de Masquefa establint les línies d’actuació per garantir l’accés a l’habitatge als veïns i veïnes del municipi”.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, destaca que “l’emergència habitacional és una prioritat per aquest equip de govern, conscients que dins el nostre marc competencial hem de ser capaços d’oferir a la nostra població una oferta d’habitatge digna i accessible. Al llarg dels darrers anys hem anat fent realitat diferents accions en aquesta línia i ara donem un pas endavant que esperem que sigui decisiu”.

Durant els anys 2021 i 2022 La Regidoria de Polítiques d’Habitatge ha desplegat un conjunt d’accions enfocades a donar resposta a situacions a curt termini:

  • S’han activat dos habitatges d’emergència per tal que puguin ser utilitzats per famílies o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat extrema, i s’ha aprovat i posat en marxa el reglament d’ús i cessió que permetrà posar en funcionament aquests recursos habitacionals.
  • S’ha adquirit un nou habitatge que es destinarà a altres accions socials en el marc de les polítiques d’habitatge.

La redacció del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge es realitza amb el suport de Diputació de Barcelona. Els treballs s’han iniciat durant l’octubre i finalitzaran al febrer de 2023.