L’Ajuntament assumeix el compromís pel canvi climàtic i treballarà per reduir les emissions a la vila.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar per unanimitat el passat 10 de febrer l’adhesió del consistori a la “Declaració de Sabadell: per un acord polític i social per a la millora de la qualitat de l’aire” impulsada per l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Aquest document, signat durant el segon Congrés sobre la Qualitat de l’Aire, té com a objectiu aconseguir un acord polític i social per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis catalans. Per això, demana un paper protagonista i proactiu dels pobles i de les ciutats i un gran acord a tots els nivells per aconseguir aquesta fita. També compromet tots els ajuntaments signants -entre ells, el de Masquefa- a adoptar mesures de planificació urbanística; de mobilitat i, de control, de prevenció i de gestió de les emissions de contaminants atmosfèrics.

La declaració justifica les accions per a la millora de la qualitat de l’aire en base a les afectacions en la salut de les persones, en el canvi climàtic i en l’impacte social que poden tenir. També demana una acció conjunta i coordinada, amb acords polítics i socials i el paper que els municipis han de tenir en aquestes accions. I per fer-ho els signants de la Declaració de Sabadell es comprometen a:

 • Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire, amb participació rellevant del món local.
 • Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions de GEH a les nostres ciutats i pobles, més enllà de les competències atribuïdes i impulsar accions concretes i urgents en cadascun dels àmbits següents:
  • Adoptar una planificació urbana, un disseny d’infraestructures i equipaments públics sostenibles i una gestió de l’entorn urbà que tinguin en consideració la salut pública i la seva relació amb la qualitat de l’aire.
  • Promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada a les nostres ciutats i pobles: una mobilitat que redueix les emissions, amb la millora dels transport públic urbà i interurbà, amb la promoció dels vehicles elèctrics i els desplaçaments a peu o amb bicicleta.
  • Millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de mercaderies.
  • Promoure el seguiment, avaluació i control de contaminants atmosfèrics locals.
  • Regular i controlar els focus d’emissió de les obres públiques i privades.
  • Promoure una transició decidida cap a les energies netes i renovables.
  • Informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut, i promoure la seva participació efectiva en les accions que cal portar a terme.
  • Incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de l’aire en els instruments de fiscalitat municipal.