Des d’aquest mes de juliol l’Ajuntament ha donat un nou impuls al projecte Masquefa Sense Fils. Els usuaris d’aquesta xarxa wifi municipal de connexió a Internet disposen de nous serveis i poden beneficiar-se de majors facilitats en els tràmits.

Nous serveis
-IP pública fixa. Alguns serveis a Internet precisen d’una IP pública per a funcionar correctament (instal·lació de vídeocameres, accés remot / vpn, gestió de ports d’entrada …)

-Factura digital. Els usuaris poden accedir online a recollir la seva factura en format digital i amb tot detall. Per a obtenir-la cal connectar-se a l’adreça http://factures.masquefa.cat i introduir l’usuari i la contrasenya que se’ls facilitaran a la recepció de Masquef@ula.

-Cobrament mensual. Ja es pot domiciliar mensualment el cobrament i, per tant, no és necessari avançar les quotes d’Internet de tot un semestre.

-Alta assequible. L’import per a adquirir l’equipament necessari per a donar-se d’alta del servei Masquefa Sense Fils (antena, router wifi, adaptador usb …) es pot fraccionar en sis mesos sense cap cost addicional. Així es redueix el cost inicial i es faciliten les opcions de pagament.

Per a més informació i per a sol·licitar els nous serveis cal adreçar-se a la recepció de Masquef@ula, al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 62).

Noves tarifes
D’altra banda, per poder seguir avançant en el projecte, des d’aquest juliol s’han actualitzat les tarifes del servei Masquefa Sense Fils, congelades els darrers quatre anys. Les tarifes continuen sent les més econòmiques i competitives del mercat perquè les famílies de Masquefa continuïn gaudint d’un servei essencial i al mateix temps puguin estalviar i no hagin de patir els imports abusius de les operadores tradicionals en el nostre territori.

Les noves tarifes de Masquefa Sense Fils són:
-Accés bàsic: 8€ mensuals + IVA
-Accés residencial: 12€ mensuals + IVA
-Accés Professional: 22€ mensuals + IVA
-IP pública i fixa: 6€ mensuals + IVA

L’Ajuntament també està treballant per incorporar a Masquefa Sense Fils un nou servei de veu IP (telefonia per Internet). Els usuaris no hauran de mantenir la línia telefònica convencional per disposar de trucades. A més, podran conservar el número actual (93772 XXYY). També gaudiran de les millors tarifes del mercat.