Masquefa Sense Fils, la xarxa wifi municipal de connexió a Internet, amplia el servei amb la posada en marxa de dos nous productes, que se sumen als que ja oferia fins ara i es caracteritzen per comportar un estalvi econòmic per als usuaris i usuàries. Els dos productes nous són:

.‘Accés Comunitat de veïns’.
És un servei adreçat a les comunitats de veïns, és a dir, a les persones que viuen en habitatges plurifamiliars.

Aquesta opció permet als residents d’un mateix bloc de pisos compartir una única antena comunitària, de manera que resulta més econòmic que el servei particular, en què cada usuari s’instal•la la seva pròpia antena. El preu de l’antena comunitària és de 498,31 euros més IVA per als habitatges plurifamiliars de fins a 8 domicilis, i de 568 euros més IVA per als blocs de 8 a 24 domicilis. A part la comunitat s’ha de fer càrrec de la instal·lació i l’estesa de cablejat fins a cada domicili, i cada resident ha d’abonar la seva quota semestral del servei.

. ‘Accés Navegació’
Adreçat a particulars.

Està expressament ideat per a usuaris que utilitzin només el navegador per navegar per Interent, consultar el correu electrònic, però que no necessitin cap altre tipus de servei, com ara programes de descàrrega massiva.

El preu és de 36,21 euros més IVA semestrals.

L’usuari ha d’adquirir una antena client (l’Ajuntament la distribueix). El preu de l’antena és de 60 euros. Els instal•ladors homologats per l’Ajuntament visiten els domicilis per comprovar la viabilitat i el preu de la instal•lació i acordar-la amb els usuaris.
Aquests dos serveis es poden contractar al Centre Tecnològic Comunitari, a l’avinguda Catalunya, 60.

Una xarxa en expansió
Des que va entrar en funcionament el setembre del 2009, nombrosos particulars, empreses i emprenedors han contractat el servei de Masquefa Sense Fils, atrets per les seves prestacions i pels seus avantatjosos preus.

Davant les nombroses sol•licituds que va rebre, l’Ajuntament va crear una llista d’espera. En l’actualitat ja s’han avisat a 700 persones d’aquesta llista perquè puguin donar-se d’alta.
Per contractar l’accés a Masquefa Sense Fils només cal ser veí de Masquefa. Els interessats poden donar-se d’alta del servei al nou Centre Tecnològic Comunitari.

Les persones interessades deixen les seves dades i es genera una llista d’espera. Per odre de llista reben una trucada informant-los que és el seu torn i poden procedir a l’entrega de documentació (DNI, domiciliació bancària i signatura del contracte), la instal•lació de l’antena, el pagament de la primera quota semestral i la navegació per Internet amb la xarxa Masquefa Sense Fils.

Per a més informació o per a sol•licitar el servei podeu adreçar-vos al CTC, a l’avinguda Catalunya, 60. També podeu trucar al 93 772 58 23 o al 93 772 58 23, i escriure a masquefaula@masquefa.net. També trobareu més informació a l’adreça http://msf.masquefa.net.

Internet a l’abast de tothom
Masquefa Sense Fils és un projecte de l’Ajuntament per fomentar l’ús de les noves tecnologies i posar Internet a l’abast de tothom. Aquesta xarxa wifi permet a tots els vilatans i vilatanes connectar-se a Internet i gaudir d’altres serveis ja sigui des de l’ordinador de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon mòbil o la PDA. A més, l’Ajuntament és també el proveïdor del servei i ofereix preus realment assequibles, segons els productes contractats en funció de les necessitats.

Altres avantatges de Masquefa Sense Fils són la proximitat (un equip tècnic vetlla en tot moment pel bon funcionament de la xarxa i resol ràpidament les possibles incidències en el servei) i la velocitat de navegació (la xarxa té una velocitat de fins a 30 Mb).