L’Ajuntament de Masquefa treballa en una campanya per fomentar l’ús de la deixalleria municipal entre els vilatans i vilatanes. La deixalleria municipal és un servei de l’Ajuntament totalment gratuït. A la deixalleria s’hi han de portar els electrodomèstics i mobles vells, els trastos que tenim a casa i ja no ens serveixen, i d’altres tipus de residus domèstics.

Així, per exemple, hem de portar-hi residus com ara envasos de plàstic, vidre, paper i cartró, llaunes, brics, ferralla, fustes, roba, calçat i electrodomèstics. També hem de dipositar a la deixalleria mobles vells, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, pintures amb dissolvents, productes àcids de neteja o cosmètics. D’altres deixalles que hi podem portar són aerosols, tònners, piles, aparells d’informàtica i electrònics, termòmetres, radiografies, llaunes d’oli o runes d’enderrocs.

La deixalleria municipal de Masquefa està situada al polígon industrial La Pedrosa, al carrer La Pedrosa, número 30, al costat de l’empresa Transpal. Els usuaris només han de carregar les deixalles al seu vehicle i portar-les fins a la instal·lació. Allà trobaran una persona que comprovarà si els materials que porta són acceptables, registrarà els residus que hi entren i els explicarà on han de dipositar cada tipus de deixalla. A la deixalleria hi ha un carril de circulació que dirigeix els vehicles cap a la plataforma de descàrrega. Es tracta d’una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s’hi poden produir abocaments incontrolats.

A més dels vilatans i vilatanes, també poden usar gratuïtament la deixalleria els botiguers, les entitats, les institucions, els tallers i els petits industrials que no tinguin contractada la recollida dels seus residus amb un agent autoritzat.

A la deixalleria municipal molts dels residus són recuperats o reciclats. D’aquesta manera, serveixen de matèria primera per a la fabricació d’altres productes. Els residus que no són reciclables es tracten i es transfereixen als centres especialitzats.

Si utilitzem la deixalleria no deixarem els trastos al carrer i contribuirem a mantenir net l’espai urbà. A més, reduirem el volum de residus que es porten a l’abocador i donarem a les deixalles una segona oportunitat, ja que seran recuperades i reciclades.

Per fomentar l’ús de la deixalleria s’editaran uns tríptics informatius que estaran a disposició dels veïns i veïnes a l’Ajuntament. També es col·locaran cartells en el nucli urbà i totes les urbanitzacions de Masquefa.