El nomenament es fa a efectes del 2 de gener de 2024.

L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat a la senyora Judit Fernández Fernández com a educadora social responsable del projecte ‘Escolta Jove 2024’, en qualitat de funcionària interina, a efectes del 2 de gener de 2024.

La senyora Judit Fernández Fernández exercirà en el seu nou lloc de treball fins al 31 de desembre de 2024.