La seva incorporació va tenir lloc l’1 de febrer de 2024.

L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat la senyora Núria Cardús com a tresorera, en qualitat de funcionària interina, per cobrir la vacant en la plantilla.

Exerceix en el seu nou lloc de treball des de l’1 de febrer i romandrà en el càrrec durant un termini màxim i improrrogable de tres anys.