El nomenament es fa a efectes del 17 d’abril de 2024.

L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat el senyor Joan Cejudo Tomàs com a auxiliar administratiu de l’àrea de Serveis Personals (Cultura), en qualitat de funcionari interí, a efectes del 17 d’abril del 2024.

El senyor Joan Cejudo Tomàs exerceix en el seu nou lloc de treball fins al 30 de juny del 2024 i/o fins a la reincorporació de la titular de la plaça amb motiu de la seva baixa.