L’Ajuntament de Masquefa s’ha adherit al Pla de Prevenció del Consum de Drogues de l’Anoia elaborat pel Consell Comarcal. Aquest pla conté diverses actuacions que es duran a terme en els municipis adherits amb un doble objectiu: d’una banda, prevenir i evitar el consum de drogues entre els adolescents i els joves, i, d’altra banda, detectar-ne precoçment el consum per evitar que esdevingui problemàtic.

Una de les accions més destacades del pla és la posada en marxa, ja des d’aquesta mateixa setmana, d’un Servei d’Atenció i Orientació adreçat als joves i les seves famílies, entre aquestes les de Masquefa. Es tracta d’un servei totalment gratuït i que atén els joves i adolescents que consumeixen drogues habitualment o ocasionalment i que volen deixar de consumir-ne o, en el seu defecte, fer-ne un ús més responsable per reduir els danys i riscos associats.

Aquest Servei d’Atenció i Orientació també s’adreça a aquelles famílies que vulguin rebre informació o assessorament. Així, la intervenció directa amb els nois i noies es reforça amb el treball amb les seves famílies. Aquest model d’intervenció minimitza els factors de risc i potencia la protecció davant el possible consum.

També poden fer ús d’aquest nou servei els professionals dels Ajuntaments que precisin consultar o derivar casos.

On adreçar-se
Els joves i les famílies de Masquefa que vulguin utilitzar el Servei d’Atenció i Orientació poden adreçar-se al Casal de Joves (al Recinte Rogelio Rojo), els dimarts, dimecres i dijous, de 5 a 8 de la tarda. També poden trucar al 93 772 85 21.

La prevenció
A més del Servei d’Atenció i Orientació, el pla comarcal inclou altres programes preventius per evitar que els adolescents i joves s’iniciïn en el consum de drogues, els quals també es duran a terme a Masquefa. D’aquesta manera, l’Ajuntament reforça la seva tasca de prevenció del consum de drogues entre adolescents i joves i la detecció precoç, ja que les noves accions se sumen a les que el municipi ja duu a terme des de fa anys mitjançant el seu propi pla de prevenció de les drogodependències. Amb aquest nou abordatge supramunicipal que aporta el pla comarcal es millorarà la coordinació entre municipis i s’aconseguirà una major eficiència en les intervencions.

Les propostes d’actuacions que conté el Pla de Prevenció del Consum de Drogues del Consell Comarcal de l’Anoia tenen com a objectius reduir la prevalença del consum a la comarca, minimitzar els danys associats al consum, evitar un inici precoç del consum i reduir els riscos i els efectes adversos sanitaris i psicosocials. A més, ajudaran a detectar el consum de forma precoç i a derivar els adolescents i joves als serveis més adequats, així com a compartir i donar a conèixer a tothom els recursos disponibles tant a la comarca de l’Anoia com a fora.

La finalitat és impulsar un treball en xarxa comarcal que millorarà la resposta davant el consum de drogues, una problemàtica molt complexa i que cobreix àmbits molt diversos: des del control de l’oferta a les diverses modalitats de prevenció o el procés assistencial de rehabilitació i reinserció.