Els ajuts per a micro i petites empreses i cooperatives, i a persones treballadors en ERTO es podran començar a sol·licitar a partir del proper dilluns 15 de febrer. Els ajuts a persones treballadores autònomes els podran sol·licitar el divendres dia 19.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha activat el nou pla trimestral d’ajuts directes dotat amb 618 milions d’euros per als col·lectius i sectors més afectats per la Covid-19. Les tres línies d’ajuts que s’ofereixen a partir d’aquest mes de febrer són les següents:

Ajuts per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO

La línia, dotada amb 208 milions d’euros, té com a objectiu donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les microempreses, petites empreses i cooperatives. Donarà cobertura als 104.000 treballadors en ERTO que es calcula que hi ha en aquestes empreses. S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

·         Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions d’euros

·         Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 milions d’euros

·         Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions d’euros

Els ajuts es podran demanar a partir de dilluns 15 de febrer, a les 12 h, i fins al dia 22 a les 12 h, a través del Canal Empresa. Per a més informació podeu consultar l’apartat de preguntes freqüents (FAQS).

Ajuts per a persones treballadores en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu

L’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu és un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic, que té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la Covid-19.

Pel que fa al registre per accedir a aquest ajut, el termini d’inscripció s’obrirà el dilluns 15 de febrer a les 09 h i finalitzarà el dia 25 de febrer a les 15 h. Amb els 105 milions de pressupost es preveu arribar a 175.000 persones i l’import de l’ajut estarà al voltant del 600 euros.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades i que compleixin els requisits han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç o l’apartat de Preguntes Freqüents (FAQS).

 

 

Ajuts per a persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat

L’ajut a persones treballadores autònomes té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes (persona física) i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma. Pel que fa al registre de persones treballadores autònomes que vulguin accedir als ajuts d’aquest trimestre estarà obert de divendres 19 de febrer a les 09 h fins al dia 26 de febrer a les 15 h. L’ajut per al treball autònom serà una altra vegada de 2.000 euros i està previst destinar-hi 280 milions d’euros.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç o l’apartat de Preguntes Freqüents (FAQS).