El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat està organitzant nous cursos de català per formar els alumnes en aquesta llengua i ajudar-los en la seva integració social i laboral i encaminar-los a fer una cerca de feina més efectiva.

Requisits
Els cursos s’adrecen preferentment a persones estrangeres en situació d’atur que siguin demandants d’ocupació, que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, que no rebin cap prestació i/o subsidi d’atur, i amb nul o escàs coneixement del català.

En funció de la demana el SOC organitzarà un màxim de 100 cursos de català arreu de Catalunya. Es tractarà de cursos presencials, amb una durada total de 45 hores, repartides en 3 hores al dia (al matí o a la tarda).

S’oferiran 3 tipus d’accions formatives diferents:

-Nivell inicial: per a alumnat sense coneixements de cap llengua romànica
-Nivell Bàsic 1: per a alumnat amb coneixements d’alguna llengua romànica
-Nivell Bàsic 2: per a alumnat que ja tingui un curs de Nivell Bàsic 1

Inscripcions
Les persones interessades en alguna d’aquestes tres accions formatives s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, en el cas dels veïns de Masquefa, a l’oficina de Martorell. Allà el personal tècnic valorarà quin és el nivell adient que ha de cursar i derivarà la persona al Consorci per a la Normalització Lingüística, que impartirà els cursos.