La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agència de l’Habitatge, ha obert una convocatòria de concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a aquest any 2014.

S’adreça a persones que es troben en situació de necessitat i que compleixin els requisits establerts, entre aquests: acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i no pagar un lloguer mensual superior a 600 euros, en el cas de la demarcació de Barcelona.

La convocatòria reserva una partida màxima de 2,5 milions d’euros per a atendre noves sol·licituds de persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l’1 de gener de 2013 mitjançant borses de mediació per al lloguer social i els de titularitat o gestionats per administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. I una altra partida de 5,5 milions d’euros per a sol·licituds presentades a la convocatòria de l’any 2013 i que no es van resoldre per exhaurir-se la dotació pressupostària.

En el primer cas, les sol·licituds s’hauran de fer fins el 31 d’octubre d’enguany. Pel que fa a la convocatòria anterior, fins el 13 de juny.

(Consulteu la normativa)

Per a més informació també podeu adreçar-vos al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60).