La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria del procés Acredita’t! pel reconeixement de l’experiència professional i de les vies no formals de formació, entre altres, dels àmbits de la dependència i de la instrucció de gossos d’assistència.

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball, mitjançant la pràctica, l’experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l’acreditació oficial.

Aquest procediment, l’Acredita’t, permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d’aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.

En aquesta convocatòria el nombre màxim de persones que s’admetran és de 1.712.

A més dels àmbits de la dependència i de la instrucció de gossos d’assistència, la convocatòria també inclou l’acreditació d’altres perfils professionals dels àmbits del condicionament físic, del ioga, dels biocides, de la formació de formadors i de les bastides tubulars.

El nombre total de persones que hi podran participar per l’àmbit de la dependència són 1.300, de les quals 350 corresponen a la qualificació d’atenció sociosanitària a persones en el domicili i 950 corresponen a la qualificació d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, mentre que per l’àmbit de la instrucció de gossos d’assistència hi poden participar 40 persones.

Abans d’iniciar el tràmit és important obtenir la informació i l’orientació necessària per portar-lo a terme correctament. Els punts d’informació i orientació informen de les fases del procediment, els requisits d’accés, els drets i obligacions dels candidats, i les acreditacions oficials que es poden obtenir. En aquests punts també es pot demanar ajuda per formalitzar la sol·licitud i el currículum. El centre de referència a l’Anoia és l’institut  Milà i Fontanals d’Igualada (93 805 57 50).

Per més informació i per fer la sol·licitud de preinscripció, únicament de manera telemàtica, s’ha d’accedir al web: http://www.gencat.cat/acreditat/, del 17 al 24 de juliol de 2013, ambdós inclosos.