La regidoria de Cultura organitza una nova edició del Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, adreçat a tots els aficionats a la fotografia. La temàtica del concurs són les festes populars que se celebren al municipi. Totes les fotografies presentades s’exposaran durant les festes de Nadal. A més, el jurat n’escollirà 13 per a il·lustrar el calendari del 2014 que editarà l’Ajuntament. També es lliuraran tres premis: un primer de 200 euros, un segon premi de 100 euros, i un tercer premi de 50 euros.

Bases del concurs
-Participants: el concurs és obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia que s’hi vulguin presentar. La inscripció és gratuïta.

-Tema: les fotografies han de ser exclusivament de les festes populars a Masquefa i en poden mostrar qualsevol aspecte: cultural, folklòric, tradicional, gastronòmic, d’oci i lleure. S’ha de tenir en compte que no es pot identificar la pròpia imatge de les persones (dret d’imatge). No es publicaran ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

-Termini de presentació de les fotografies: del 4 al 15 de novembre de 2013. No s’admetran fotografies passat aquest termini.

-Veredicte: es portarà a terme durant el mes de desembre de 2013. A principi de novembre es farà difusió del dia, lloc i hora on es realitzarà el veredicte dels guanyadors.

-Exposició de fotografies: les fotografies seran exposades durant les festes de Nadal i Reis. Es farà difusió dels dies i lloc on es realitzarà l’exposició.

-Presentació: el format ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper, fins a la grandària màxima de 20 x 30.

-Obres: cada autor podrà presentar fins a 3 fotografies i és condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2013 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.

-Inscripció i identificació: caldrà omplir i lliurar un imprès que es trobarà a la web www.masquefa.cat i a recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93). Junt amb l’imprès s’hi ha d’adjuntar les fotografies que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent.

-Tramesa: l’imprès i les fotografies es poden fer arribar, o bé en un CD a recepció de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93 08783 Masquefa) o bé, per correu electrònic a l’adreça amillfi@diba.cat . Les fotografies enviades per email rebran una justificació de rebuda.

-Premis: Primer premi (200 euros). Segon premi (100 euros). Tercer premi (50 euros) . De totes les fotografies presentades se n’escolliran 13 que apareixeran en el calendari del 2014.

-Jurat: juntament amb la informació del veredicte es faran públics els membres del jurat.

-Observacions: Totes les fotografies presentades a concurs, premiades o no, restaran en propietat de l’Ajuntament de Masquefa i els autors no en podran demanar cap dret. Formaran part d’un arxiu fotogràfic del qual l’Ajuntament podrà fer l’ús i la difusió que es consideri adient sempre, però, fent esment del nom de l’autor. La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització i el jurat.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 772 50 30 (Cultura).