Ja es pot consultar i descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) la nova Guia d’oferta formativa per a persones adultes corresponent al segon trimestre de l’any (abril-juliol). La guia es pot consultar també a l’Ajuntament (C/ Major, 93), l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) i el Centre Tecnològic Comunitari (Av. Catalunya, 60).

Per als mesos d’abril a juliol l’Ajuntament ha organitzat diversos cursos formatius amb l’objectiu d’ajudar els masquefins i masquefines a millorar les seves capacitats i aptituds professionals i, d’aquesta manera, contribuir a preparar-los per trobar feina o millorar el seu lloc de treball.

Novetats
L’oferta formativa per a persones adultes d’aquest segon trimestre del 2011 manté els cursos que ja han obtingut una bona resposta en les edicions precedents. Al mateix temps incorpora algunes novetats, entre les quals destaquen un curs de monitor/a en el lleure infantil i juvenil i el curs per a l’obtenció del carnet de conductor/a de carretons elevadors. Totes dues accions formatives permeten als alumnes que les superen obtenir el títol oficial. Es tracta, a més, d’una formació que cada vegada és més demanada en el món laboral.

L’oferta d’aquest segon trimestre torna a posar l’accent en la formació per a l’ocupació, amb diversos cursos i també tallers de recerca de feina. A més s’han programat cursos en àmbits com les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les llengües i els coneixements de base, l’expressió artística i els esports. Algunes de les accions formatives les organitzen les entitats de Masquefa.