Les noves mesures entren en vigor el dilluns, 21 de juny, i tenen una vigència de 15 dies.

El Procicat ha aprovat reobrir l’oci nocturn a partir del 21 de juny. La reobertura serà gradual i de moment es podrà fer amb un seguit de restriccions:

 • Registre d’entrada obligatori i guardar aquestes dades durant un mes per garantir-ne la traçabilitat.
 • Grups màxims de 6 persones en interiors i de 10 a l’exterior, amb distància d’1,5 metres entre diferents grups.
 • Es permet el ball a la pista amb mascareta.
 • Espais interiors: limitació aforament al 50%.
 • Tancament a les 3.30h.

Altres mesures

 • Reunions o trobades familiars i de caràcter social: tant en l’àmbit públic com privat es recomana que no superin el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • Actes religiosos: aforament al 70% (1.000 – 3.000 persones per acte i en funció de les condicions de ventilació de l’espai).
 • Assembles: aforament al 70% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones, i condicionat a garantir la ventilació mínima.
 • Restauració: el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones a l’interior i de deu persones en terrasses i espais a l’aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Extraescolars: es poden realitzar d’acord amb el document Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021.
 • Equipaments cívics: fins al 70% de l’aforament autoritzat si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta.
 • Consum de tabac i similars: no es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal de dos metres. Tampoc es permet fumar en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries a l’aire lliure.

Aquestes mesures tenen una vigència de quinze dies, revisables en funció de les dades epidemiològiques. Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.