L’Organisme de Gestió Tributària informa els veïns de l’adopció de diferents novetats per al contribuent en matèria de rebuts i liquidacions.​

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte (excepte Olivella i Taradell).
  • A l’adreça http://orgt.cat/pagartributs.
  • O bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament.
  • O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.