Totes les fogueres que tinguin lloc al terme municipal hauran d’estar degudament autoritzades per la Generalitat. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament de Masquefa abans de divendres 9 de juny.

L’Ajuntament comunica als veïns que fins el proper divendres 9 de juny ja es poden presentar les sol·licituds per poder realitzar fogueres de forma autoritzada dins el nucli municipal de Masquefa (casc urbà o urbanitzacions) durant la Revetlla de Sant Joan d’aquest 2017.

Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines municipals, tot indicant la localització exacta on es vol du a terme la foguera, la persona responsable i un telèfon mòbil com a requisit bàsic. L’Ajuntament traslladarà aquestes sol·licituds a la Generalitat, que serà qui autoritzi les fogueres.

El consistori recorda que les normes de seguretat bàsiques i d’obligat compliment que cal tenir en compte a l’hora de celebrar una foguera, entre d’altres, són les següents:

. Distància mínima a terreny forestal: 50 metres.

. Radi net de vegetació al voltant de la foguera de 10 metres.

. Fogueres a menys de 200 metres de terreny forestal han d’estar vigilades amb una dotació de 300 litres d’aigua amb motobomba extintora, o bé un hidrant d’incendis o similar.

. Fogueres entre 201 i 500 metres de terreny forestal han d’estar vigilades i han de disposar d’aigua suficient per apagar la foguera en qualsevol moment, amb un mínim de quatre motxilles d’aigua (60 litres) o equivalent.

. L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat sostinguda de vent superior a 10 km/h.

. En cas d’activació del Pla Alfa nivell 2, el responsable de l’autorització ha de consultar a l’Ajuntament la viabilitat per a la realització de la foguera.

. Cal apagar les brases amb aigua un cop acabada l’activitat.