L’Ajuntament ha posat en marxa un pla per a prevenir i combatre la propagació del mosquit tigre a Masquefa. L’empresa especialitzada Serviset Plagues ha aplicat tractaments preventius i ha fumigat acumulacions d’aigua de l’àmbit públic on havia detectat la presència del mosquit tigre o de larves.

Aquest tractament consisteix a fumigar aquestes acumulacions d’aigua amb el ‘vacillus thurisensi’, un producte recomanat per l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat que és respectuós amb el medi ambient i que destaca per la seva gran eficàcia. Aquest bacteri interromp el desenvolupament de les larves i evita que prosperin.

El tractament s’ha aplicat en les zones crítiques de tot el terme municipal que s’han detectat mitjançant les mostres d’aigua que l’empresa ha recollit i analitzat, i mitjançant també les incidències que els vilatans i vilatanes han comunicat a l’Ajuntament i les informacions que han facilitat els experts de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

La prevenció, el millor mètode
L’Ajuntament recorda que la prevenció és el mètode més eficaç per al control del mosquit tigre i recomana als vilatans i vilatanes que prenguin les mesures següents.
● El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. Per això cal evitar les acumulacions d’aigua a casa.
● Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua; joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic…
● Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites
● Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos
● Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra
● Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit