Amb el lema “Conservem els nostres amfibis”, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), a Masquefa, i l’Associació Chelonia han editat un pòster reivindicatiu per alertar de les amenaces que pateixen moltes espècies d’aquesta fauna.

Els perills als que s’enfronten són diversos. Una de les pitjors amenaces per als amfibis és la destrucció dels seus hàbitats naturals. Els espais humits com ara els llacs, bassals, fonts i rierols sovint es dessequen o es contaminen.

Aquesta situació fa que les granotes, gripaus, salamandres i tritons es quedin sense els únics espais naturals on es poden reproduir.

Algunes espècies de gripaus estan en perill d’extinció a causa de la introducció d’espècies depredadores forànies. Un exemple n’és el ferreret (Alytes muletensis), un gripauet únic de l’illa de Mallorca, que és depredat per les serps d’aigua introduïdes pels antics habitants de l’illa.

Molts gripaus troben la mort a les carreteres. El gripau comú (Bufo bufo), en èpoques de reproducció, intenta creuar les vies de comunicació per tal de poder accedir a les zones humides on fer la posta. No tots ho aconsegueixen i acaben la seva aventura aixafats pels cotxes. Algunes zones de la xarxa de carreteres són autèntics punts negres per aquesta i altres espècies d’amfibis.

L’acció directa de l’home és un altre factor d’amenaça per als amfibis. L’esser humà sovint mata els gripaus o salamandres per culpa de pors i tradicions que no són certes.

Darrerament ha sorgit un altre factor d’amenaça per a tots els amfibis del planeta: un fong anomenat Quitridiomicosi. A causa de l’augment significatiu de les temperatures del planeta el fong ha proliferat entre moltes espècies d’amfibis i els ha causat la mort. El fong ja ha provocat l’extinció d’alguns gripaus tropicals.

Tots els amfibis estan protegits per la llei, que prohibeix agafar-los i matar-los. Tots els amfibis juguen un paper importantíssim en el control de les poblacions d’insectes perjudicials per a l’ésser humà i les seves activitats agràries.

La millor manera de preservar-ne totes les espècies és tenir cura dels ecosistemes aquàtics. La destrucció dels seus hàbitats els condemna a la desaparició.

El pòster “Conservem els nostres amfibis” s’ha editat amb l’ajuda de la Fundació Caixa Catalunya.