L’Obra Social de Caixa Catalunya ha posat en marxa el programa Lloguer Social per a joves. Aquest programa permet donar accés a l’habitatge a joves amb pocs recursos econòmics, davant l’actual situació econòmica i les dificultats que se’n deriven. Es tracta d’una primera promoció d’habitatges que s’atorgaran per sorteig, amb contracte de lloguer i a un preu ajustat als ingressos dels sol·licitants.
 
Per a més informació i per fer els tràmits consulteu el web de l’Obra Social de Caixa Catalunya: obrasocial.caixacatalunya.com. El termini per fer les sol·licituds s’obre el 18 de maig.
La primera promoció d’habitatges de lloguer compta amb un pressupost de 10 milions d’euros i ofereix 45 vivendes de nova construcció a diferents poblacions de Catalunya, la Comunitat Valenciana, Castella La Manxa, Madrid, Andalusia i Múrcia. Els habitatges són nous, ja construïts i, per tant, de lliurament immediat als seus beneficiaris.
 
Joves de 18 a 35 anys
El programa s’adreça a joves de 18 a 35 anys, que no siguin propietaris de cap habitatge i que tinguin uns ingressos compresos entre el 60% i el 120% de la mitjana de la renda de la seva comunitat autònoma.
 
Lloguer social, habitatge compartit
A cada pis hi haurà d’haver un mínim de dos inquilins. D’aquesta manera es fomentarà la convivència. No necessàriament caldrà que siguin familiars. El contracte de lloguer tindrà una durada de 5 anys i, en finalitzar, es plantejarà la renovació. També es pot sol·licitar la compra de l’habitatge.