Masquefa ha iniciat aquest mes de maig la recollida de la fracció orgànica. En aquesta primera fase el servei s’ha implantat a les 1.800 llars del nucli urbà i als centres educatius.

Us recordem que les persones que encara no disposin del cubell domèstic on han de dipositar la fracció orgànica després d’haver-la separat de la resta de la brossa poden recollir-lo a l’Ajuntament. Els cubells també es podran recollir a l’estand que l’Ajuntament instal·larà a la Fira de la Infància i la Joventut el dia 7 de juny.

En aquests cubells només hi hem de dipositar només la fracció orgànica, és a dir:

. Restes de fruita i verdura

. Restes de carn i peix

. Ossos

. Marro del cafè

. Restes d’infusions

. Serradures

. Closques de fruita seca i d’ous

. Restes de plantes i del jardí (no l’esporga d’arbres o grans arbustos)

. Taps de suro

. Paper de cuina usat (sense productes de neteja)

. Llumins

Un cop separada la matèria orgànica, les bosses s’han de dipositar en els contenidors de color marró instal·lats al carrer.

És molt important que deixem la fracció orgànica en bosses ben tancades per evitar les males olors i lixiviats. Les bosses poden ser compostables, de paper, de cartró o de plàstic (les habituals dels supermercats).

En els contenidors de la fracció orgànica només s’hi pot abocar la matèria orgànica. No podem deixar-hi cap altra deixalla, ni els residus sòlids urbans (que van al contenidor verd) ni paper, cartró o vidre (que també tenen el seus propis contenidors).