Les persones que encara no disposin del disc amb un rellotge que permet aparcar a la zona blava gratuïta del carrer principal poden passar-lo a recollir a l’Ajuntament, la Torre dels Lleons i la Policia Local.

Aquest disc és indispensable per poder estacionar el vehicle a la zona blava del carrer principal durant un màxim d’una hora. En el moment d’aparcar cal indicar l’hora d’arribada en el disc i deixar-lo en un lloc ben visible del cotxe. Un cop passada l’hora d’esta permesa com a màxim s’ha de deixar lliure l’aparcament i facilitar així l’estacionament d’altres vehicles. La zona blava permet agilitzar la realització de gestions i compres al centre. El carrer principal concentra gran part dels comerços.