El ple de l’Ajuntament ha aprovat el Reglament de Règim Intern (RRI) de la Zona Lliure per afavorir que els usuaris facin un bon ús de les instal·lacions, garantir les normes de convivència en el centre i dotar els professionals que el gestionen d’una eina reguladora de les funcions. Aquest reglament dóna als professionals la potestat d’aplicar sancions als joves en el cas que s’incompleixi alguna norma, tot i que el seu objectiu principal és formatiu i educador.
 
La Zona Lliure és un espai d’oci de l’Ajuntament on s’organitzen nombroses activitats, totalment gratuïtes, per als adolescents i joves d’entre 12 i 17 anys. Els joves que gaudeixen d’aquestes activitats es comprometen a no consumir tabac, alcohol ni altres drogues.
 
La missió principal de la Zona Lliure és promoure entre els jove adolescents la cultura del lleure preventiu com a fórmula per a la socialització i l’aprenentatge per a la vida cívica i la participació.