El pròxim curs de preparació a la prova ACTIC nivell mitjà 3 tindrà lloc del 3 de maig al 18 de juny, i per a participar-hi cal inscriure’s prèviament abans del 27 d’abril al web www.masquefa.cat.

El pròxim 24 de març entrarà en vigor un nou decret aprovat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya que substitueix el Decret 89/2009, regulador de l’ACTIC, i que introduirà millores i canvis en el servei d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC).

Així, entre les principals modificacions que s’introdueixen destaquen:

  • Els menors de 16 anys també podran obtenir un certificat en algun dels nivells de l’ACTIC mentre estiguin cursant l’educació obligatòria.
  • Se simplifica i agilitza el procés d’autorització de centres col·laboradors, així com la modificació de les dades i el cessament de l’activitat.
  • S’introdueix la revisió d’examen en modalitat telemàtica, que es podrà fer des d’un dels centres col·laboradors.
  • En un termini previst d’entre un any i un any i mig, s’aprovarà una nova estructura de continguts adaptada al marc europeu de competències digitals (DigComp).

Aquests canvis i millores també afectaran, per tant, als centres col·laboradors en l’acreditació d’aquestes competències; com és el cas del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa, que anualment organitza cursos telemàtics gratuïts de preparació per a la prova ACTIC. En aquest sentit, el pròxim curs de preparació a la prova ACTIC nivell mitjà 3 que es durà a terme al CTC tindrà lloc del 3 de maig al 18 de juny a través de l’Aula Virtual. Per a participar-hi caldrà inscriure’s prèviament abans del 27 d’abril al web www.masquefa.cat.

Per a què serveix l’ACTIC?

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge o l’obtenció d’una certificació professional.

Per a més informació sobre competències, procediments, proves d’avaluació i materials de difusió, la Generalitat de Catalunya facilita aquest espai web.