Les persones interessades podran fer la inscripció fins al 27 de setembre al Centre Tecnològic Comunitari (CTC). L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 13 h i el dimecres de 16.30 a 19 h.

L’Ajuntament de Masquefa ha ampliat el període d’inscripció al curs de preparació per les proves d’accés a Cicle Superior. Les inscripcions es podran fer fins al 27 de setembre al CTC dins l’horari d’atenció, que és de dilluns a divendres de 9 a 13 h i els dimecres de 16.30 a 19 h.

Aquest curs, que organitza l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, prepara als alumnes per la part comuna de la prova, la part específica o totes dues. Les classes seran de dilluns a dijous de  15.30 a 20.30h i la matrícula té un cost de 75 euros. El curs està pensat per a persones majors d’edat o que compleixin els 18 anys durant l’any natural en què s’inicia la formació, però cal tenir en compte que, per realitzar les proves d’accés als cicles, s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es fa la prova i no es pot tenir cap estudi equivalent que permeti l’accés directe al Grau Superior.

Enguany, a més, s’ha ampliat l’oferta d’assignatures específiques per al curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior. Segons la demanda dels alumnes, es faran les assignatures més sol·licitades.