L’Ajuntament de Masquefa i l’entitat Dones amb Empenta han renovat el conveni de col·laboració per continuar oferint al municipi els serveis de l’Equip d’Atenció a la Dona (EAD). Aquest equip –integrat per una educadora informadora, una psicòloga i una advocada- ofereix gratuïtament a les dones que ho sol·liciten un triple servei: d’informació i acollida, d’atenció psicològica i d’assessorament jurídic.

Des del mes de maig, a més, el servei s’ha ampliat amb més hores d’atenció presencial per part de l’educadora informadora (que en fa 3 més cada dos mesos) i de la psicòloga (que també en fa 3 més cada dos mesos).

L’EAD ofereix serveis d’assessorament educatiu, psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones (laboral, social, personal, familiar, de salut i altres, i que facilita el seu accés a la resta de recursos del territori per promoure la igualtat i reduir la discriminació per raó de gènere).

Les professionals de l’EAD treballen coordinadament amb els tècnics municipals i les institucions i les entitats del municipi, i en cas que sigui necessari deriven les usuàries als diferents recursos especialitzats que poden donar resposta a les seves necessitats.

Amb l’ampliació del servei, les professionals de l’EAD atendran personalment les usuàries dos dimecres al mes, al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya 60). A més, l’EAD posa a la disposició de les usuàries un telèfon d’atenció (63 63 65 63 1) on poden trucar de dilluns a divendres, de les 10 del matí a les 12 del migdia, i també de dilluns a dijous a la tarda de 4 a 6. En aquest mateix telèfon també se us informarà dels dies i l’horari d’atenció personalitzada a Masquefa de cada professional de l’equip.

Per fer possible aquest servei, l’Ajuntament de Masquefa cedeix a Dones amb Empenta les instal·lacions del CTC. Aquest any, a més, torna a incrementar l’aportació econòmica anual fins als 9.449,82 euros.

Dones amb Empenta ofereix el servei de l’Equip d’Atenció a la Dona a diversos municipis de la comarca des de l’any 1999. A Masquefa ho fa des del 2007. Els trets essencials d’aquest model d’atenció a la dona són la interdisciplinarietat, la proximitat al territori i la generalitat dels serveis, que es realitzen amb perspectiva de gènere i des d’una visió global i integral de les dones.