Tots aquells que vulguin presentar-se al Concurs de Fotografia Vila de Masquefa disposen encara d’algunes setmanes per sortir amb la càmera i captar les seves instantànies. El termini per presentar el treballs és del 20 al 31 d’octubre, ambdós inclosos.

En aquesta segona edició, el concurs fotogràfic –organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament per a escollir les 13 imatges que il·lustraran el calendari de l’any 2015- té com a temàtica els paisatges i racons del municipi, ja siguin naturals, històrics, culturals o patrimonials. Està obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia, i la inscripció és gratuïta.

Entre tots els treballs que s’hi presentin el jurat elegirà 13 fotografies per a il·lustrar el calendari. El concurs està dotat amb tres premis: un primer de 200 euros, un segon de 100 i un tercer de 50. Totes les fotografies presentades a concurs s’exposaran durant les Festes de Nadal i Reis.

Presentació dels treballs
Totes les fotografies que es presentin a concurs han de ser exclusivament de paisatges i racons de Masquefa. No s’hi pot identificar la pròpia imatge de les persones (dret d’imatge). Tampoc no es publicaran ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Cada autor pot presentar fins a 3 fotografies. És condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2014 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.

El format dels treballs ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la grandària màxima de 20 x 30.

Per participar en el concurs cal omplir i lliurar un imprès que es troba a la pàgina web www.masquefa.cat i a la recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93). Junt amb l’imprès s’hi han d’adjuntar les fotografies, que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent.

L’imprès i les fotografies es poden fer arribar o bé a mà amb un CD a la recepció de l’Ajuntament, o bé per correu electrònic a l’adreça amillfi@diba.cat. Les fotografies enviades per email rebran una justificació de rebuda.

Per a més informació podeu trucar al 93 772 50 30 (Cultura) i consultar el destacat que hi ha la pàgina web www.masquefa.cat