La Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Masquefa una subvenció de 13.230 euros per a la gestió i l’activitat del Centre Tecnològic Comunitari. Es tracta d’un dels ajuts de la convocatòria de subvencions a projectes de teletreball, foment de les TIC a les pimes i dinamització econòmica mitjançant les TIC.

Des de la seva posada en marxa el maig del 2009 el CTC s’està convertint en un autèntic refent en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i també en un revulsiu econòmic i social. L’equipament acull l’espai de formació, divulgació i ús lliure de les TIC Masquef@ula, el viver d’empreses i hotel d’entitats Masquef@ctiva, el Servei Local d’Ocupació, el Servei d’assessorament a empreses i emprenedors i formació d’adults.

També destaca per la seva accessibilitat i pel serveis que posa a disposició de les persones amb discapacitat, com ara un espai amb material tecnològic adaptat o el Servei d’Integració Laboral (SIL).