L’Ajuntament subvencionarà amb 15.000 euros la construcció, per part de la Fundació Arc de Sant Martí, d’un centre d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual greu. A canvi d’aquesta aportació econòmica, la Fundació Privada Arc de Sant Martí es compromet a donar prioritat a les persones empadronades a Masquefa a l’hora de ser usuaris o residents del nou centre.
 
Aquest nou equipament, que es farà a Martorell, serà un centre d’atenció especialitzada amb servei de teràpia ocupacional i de llar residència per a persones majors de 16 anys, amb discapacitat intel·lectual que les limita a l’hora de desenvolupar les activitats de la vida diària. També prestarà assistència a persones amb possibles deficiències sensorials, motores i amb greus alteracions neurobiològiques.
 
La subvenció de 15.000 euros es farà efectiva en tres anys (2008, 2009 i 2010), a raó de 5.000 euros per exercici.