La Diputació de Barcelona, mitjançant el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, ha atorgat a l’Ajuntament de Masquefa una ajuda de 110. 226,20 euros per a la realització de diverses activitats, programes i serveis a la vila aquest any 2010.

Entre les actuacions subvencionades destaquen especialment les que es duran a terme en matèria de promoció econòmica, suport al teixit empresarial i comercial, formació, ocupació i educació. A més se subvencionen diverses activitats i serveis en àmbits com ara joventut, cultura, esports, acció social, salut pública, participació ciutadana i polítiques d’igualtat.