Les empreses interessades poden presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre a l’Oficina d’Atenció de la Vila (OAV). Per a més informació, poden contactar a través del telèfon 93 77 2 78 28 o enviant un correu electrònic a l’adreça ctc.serveiocupacio@masquefa.net.

L’Àrea de Promoció Econòmica té fixada com una de les seves prioritats fomentar les polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica, així com, de forma més específica, afavorir la inserció laboral de les persones aturades. En aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa ofereix aquest 2018 una línia de subvencions per valor de 100.000€ dirigida a aquelles empreses i entitats sense ànim de lucre del municipi que contractin persones en situació d’atur.

El passat mes de març, la Junta de Govern Local va aprovar les bases reguladores d’aquesta convocatòria que es mantindrà activa fins al 31 de desembre d’enguany. Així, totes aquelles empreses interessades, poden presentar les seves sol·licituds fins aquella data a l’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV). Per a més informació, poden contactar a través del telèfon 93 77 2 78 28 o enviant un correu electrònic a l’adreça ctc.serveiocupacio@masquefa.net.

Per poder ser beneficiari de l’ajut, els contractes laborals han de ser d’una durada mínima de 12 mesos, podent haver-se iniciat aquests de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018.

Consulta les bases de la convocatòria en català.

Consulta les bases de la convocatòria en castellà.

Formulari d’Ajuts Empresa