L’enquesta va dirigida als masquefins entre els 12 i els 29 anys d’edat i es pot emplenar a través del següent enllaç.

El passat 24 de gener el Casal de Joves de Masquefa va acollir una sessió participativa del nou Pla Local de Joventut (PLJ) 2020-2024 impulsat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament.

La trobada, que va resultar un èxit de participació, estava dividida en dues parts. Una primera dirigida als joves entre 12 i 15 anys, i una segona oberta a les entitats locals i als joves majors de 16 anys. Durant la sessió els assistents van poder donar el seu punt de vista sobre les seves necessitats que tenen com a joves i exposar com és viure, gaudir i participar a Masquefa.

En aquest sentit, aquesta activitat se suma al conjunt  de trobades que des de la Regidoria de Joventut s’estan duent a terme durant la fase de diagnosi del PLJ; i que també ha inclòs reunions amb l’equip de Joventut o agents educadors del municipi.

Participa de l’enquesta virtual del Pla Local de Joventut i entra en el sorteig d’una tauleta tàctil

Mentrestant, el consistori recorda que encara es pot participar de l’enquesta virtual dirigida als masquefins entre els 12 i els 29 anys d’edat. Tots els joves que la responguin entraran en el sorteig d’una tauleta tàctil.

El qüestionari és de caràcter anònim i consta de diferents preguntes al voltant de la situació laboral i/o estudiantil de la persona enquestada, el seu nivell d’estudis, el seu barri o nucli de procedència, el seu gènere i edat, el coneixement sobre el servei d’assessoria acadèmica i professional que es realitza al Casal de Joves, els canals d’informació predilectes, el grau d’implicació en el teixit associatiu local o en les activitats per a joves organitzades al municipi, la participació directa del col·lectiu juvenil en les decisions que els afecten, la seva valoració sobre el Casal de Joves, o qüestions relacionades amb la salut, l’habitatge, l’oci i el lleure.

Així, tota la informació recopilada a través d’aquestes enquestes permetrà nodrir el PLJ de Masquefa amb les aportacions dels joves masquefins i conèixer de primera mà quines són les seves necessitats, interessos i motivacions.

L’enquesta juvenil forma part de la fase de diagnosi de la realitat juvenil de Masquefa, pas previ a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut pels propers quatre anys. Aquest procés d’elaboració contempla elements estratègics com, per exemple, implicar a tota l’organització municipal, els agents socials del territori i el propi jovent per a intentar adequar les actuacions a les seves voluntats i possibilitats i també per a vetllar per la corresponsabilització i la implicació de tots els agents vinculats a la seva execució.

El procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ parteix de la necessitat d’una anàlisi de la realitat juvenil (tant quantitativa com qualitativa) de la situació dels joves de Masquefa, una identificació dels recursos existents al municipi destinats al jovent, i un procés de reflexió col·lectiva on intervenen els diferents agents implicats: representants polítics, tècnics, agents socials i joves.