El curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web, de 610 hores lectives, permet disposar del certificat de professionalitat complert de nivell 3, i inclou la realització de 80 hores de pràctiques en empreses. Els alumnes reben una formació que els prepara per a sortides professionals com ser programador/a d’aplicacions informàtiques, tècnic/a d’una pàgina web o programador/a web i multimèdia.

Els candidats han de disposar d’un nivell acadèmic mínim de batxillerat o equivalent i tenir coneixements de Microsoft Office i coneixements avançats d’Internet. Si no es disposa del nivell de batxillerat o equivalent, es podrà realitzar un test de nivell de les competències clau.

La part lectiva del curs començarà el 25 de gener i s’allargarà fins el 15 de juliol, l’horari serà de 16 a 20.30 h. Les hores de pràctiques en empreses es realitzaran entre juliol i setembre de 2016.

La formació s’adreça, prioritàriament, a persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades. Tant les persones desocupades com les ocupades han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació abans d’iniciar l’acció formativa.

Preinscripcions obertes

Totes les persones interessades en realitzar el curs han de fer la inscripció abans del dilluns 18 de gener (inclòs) al CTC (Avinguda Catalunya, 60) per entrar en el procés de selecció dels alumnes. Cal portar la documentació que acrediti el compliment dels requisits d’accés (estar inscrit al SOC, titulació, etc…)

Més informació al 93 772 78 28