El subministrament d’aigua les 24 hores del dia a Masquefa quedarà garantit amb la construcció d’un nou dipòsit a la zona del Clot del Xarel·lo i Can Quiseró. L’Ajuntament ha signat un conveni de col•laboració amb Aigües Ter Llobregat (ATLL) per al finançament i la construcció d’aquest nou dipòsit, la canonada i l’estació de bombament. Mitjançant aquest acord ATLL es compromet a finançar el 50% del cost de l’actuació, fent una aportació al Consistori de 370,220,270 euros més IVA. El total de l’obra està pressupostat en 740.440,54 euros, als qual cal afegir l’IVA.

El nou dipòsit d’aigua del Clot del Xarel·lo i Can Quiseró donarà servei al nou polígon industrial d’aquesta zona i, a la vegada, subministrarà també al conjunt de Masquefa, solucionant així les deficiències que es produeixen ocasionalment i garantint el servei durant les 24 hores del dia.